1. Trong trường hợp khách hàng muốn tất toán trước hạn thì có phải chịu phần trăm phí phạt nào không ?
Trả lời: Nếu khách hàng muốn tất toán trước hạn sẽ phải chịu một tỷ lệ phần trăm phí phạt tính trên dư gốc còn lại.
Nếu tất toán trong năm đầu tiên: Phạt 4% trên dư nợ gốc còn lại.
Nếu tất toán trong năm thứ hai : Phạt 3% trên dư nợ gốc còn lại.
Nếu tất toán trong năm thứ ba : Phạt 2% trên dư nợ gốc còn lại.

2. Tôi phải trả lãi và gốc hàng tháng như thể nào ?
Trả lời:
Hình thức trả góp hàng tháng một khoản tiền cố định: bao gồm nợ lãi + một phần nợ gôc.
Lãi suất cố định trong toàn thời gian hợp đồng và tính trên dư nợ giảm dần.
Khách hàng có thể ký hợp đồng : 1, 2, 3 , 4 năm
Khi ký hợp đồng khách hàng sẽ được cung cấp bảng tính thanh toán nợ và gốc từ tháng thứ nhất đến khi đáo hạn hợp đồng, khách hàng căn cứ vào đó và trả tiền hàng tháng.
Hình thức trả tiền hàng tháng: nộp tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản

3. Nếu khách hàng không thanh toán khoản nợ hoặc trả chậm nợ. Công ty sẽ có một bộ phận nhắc nhở và trực tiếp đến nhà thu hồi nợ.
4. Khi ký hợp đồng, khách hàng sẽ đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm khoản vay. Trong trường hợp khách hàng không trả được nợ công ty bảo hiểm sẽ thanh toán số nợ còn lại cho ngân hàng.
5. Khoản nợ của khách hàng với ngân hàng sẽ được ký hợp đồng duy nhất một lần không phái gia hạn nhiều lần, và không phải chịu một khoản phí nào khi ký hợp đồng, lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay.