3 "lưu ý vàng" nhất định phải nhớ khi vay vốn kinh doanh tại ngân hàng

3 "lưu ý vàng" nhất định phải nhớ khi vay vốn kinh doanh tại ngân hàng

Ưu đãi từ gói vay kinh doanh của BIDV

Ngày 9 tháng 3 năm 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, BIDV triển khai gói cho vay sản xuất kinh doanh mới “Kết nối vươn xa” với tổng quy mô 30.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ 6,5% / năm.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *