Các ngân hàng chuyển đổi tăng trưởng nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng

Các ngân hàng chuyển đổi tăng trưởng nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới không ngừng biến động, để giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng, các ngân hàng thương mại đã nâng tỷ trọng hoạt động kinh doanh phi tín dụng trở thành xu hướng. hướng tất yếu.

Trong thời gian qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng được ngân hàng nhà nước kiểm soát chặt chẽ, không còn cao như trước đây. Không chỉ cơ quan quản lý mà chính các ngân hàng cũng nhận thấy rằng phát triển tín dụng phải đi đôi với nâng cao chất lượng thì việc tăng đó mới thực sự hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, giảm phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng tỷ trọng hoạt động kinh doanh phi tín dụng là xu hướng tất yếu của các ngân hàng trên thế giới. Đây cũng là tiêu chí được đặt ra trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến cuối năm 2025, nâng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động kinh doanh phi tín dụng trong lĩnh vực ngân hàng. tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại tăng lên khoảng 16-17%.

Xem thêm: Vay tín chấp Techcombank, vay tín chấp Techcombank, vay tiêu dùng Techcombank

hoạt động phi tín dụng

Hoạt động phi tín dụng mang lại thu nhập ổn định cho hệ thống ngân hàng

Đặc biệt, các chuyên gia đều nhìn nhận, khi hoạt động tín dụng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, việc đẩy mạnh các hoạt động phi tín dụng sẽ giúp ngân hàng cơ cấu lại nguồn thu theo hướng phù hợp và bền vững hơn.

Báo cáo phân tích cuối tháng 5 của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho thấy, các cơ sở kinh doanh kể cả tư nhân và doanh nghiệp đều tăng mạnh trong thời gian qua đã mang lại lợi ích cho ngân hàng. tạo thu nhập từ phí như dịch vụ thanh toán, bảo hiểm, dịch vụ quản lý tiền mặt, v.v.

Nhìn vào kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, thực tế cho thấy, doanh thu từ dịch vụ của hầu hết các ngân hàng đều tăng đáng kể. Như tại Vietcombank, thu nhập ngoài lãi tăng 60% nhờ thu dịch vụ tăng, doanh thu bán chéo bảo hiểm của ngân hàng này trong nửa đầu năm đạt khoảng 500 tỷ đồng.

Doanh thu tín dụng của Viet Capital Bank tăng 58% nhờ đẩy mạnh hoạt động thẻ và dịch vụ bảo hiểm. Doanh thu thuần kinh doanh của LienVietPostBank cũng tăng 86% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó riêng hoa hồng bảo hiểm tăng gần 90%.

Techcombank cũng ghi nhận mảng dịch vụ tăng trưởng mạnh 31,5% – 2.800 tỷ đồng, đặc biệt thu phí chứng khoán tăng trưởng mạnh 18,4% … Tính đến cuối tháng 6, doanh thu thuần dịch vụ ngân hàng của SeABank tăng mạnh lên 469,2 tỷ đồng – một tăng 311% khi tập trung mạnh vào các sản phẩm trực tuyến, thẻ và ứng dụng ngân hàng số SeAMobile.

Bài đăng trước: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng giảm phí giao dịch

[ad_1]
[ad_2]