Cập nhật lãi suất cho vay ngân hàng VIB

Cập nhật lãi suất cho vay ngân hàng VIB

Là một ngân hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế, các dịch vụ và sản phẩm của VIB rất chuyên nghiệp và chất lượng cho khách hàng. Đặc biệt, hiện nay VIB đang cung cấp nhiều sản phẩm cho vay với lãi suất khá hợp lý, làm hài lòng khách hàng.

Lãi suất vay tín chấp ngân hàng VIB là bao nhiêu?

Lãi suất vay ngân hàng VIB của từng sản phẩm được cập nhật chi tiết trong bảng sau:

Sản phẩm cho vay

Lãi suất vay (% / năm)

Cho vay mua xe mới (vay mua xe)

8,2%

Cho vay mua ô tô đã qua sử dụng (cho vay mua ô tô)

8,7%

Vay mua nhà (vay mua nhà)

8,7%

Vay xây sửa nhà (vay mua nhà)

9,1%

Vay tiêu dùng nhận lương qua ngân hàng VIB (vay tiêu dùng)

16%

Vay tiêu dùng nhận lương qua ngân hàng khác (vay tiêu dùng)

17% – 18%

Vay bổ sung vốn lưu động (vay kinh doanh)

9,1%

Cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh (cho vay kinh doanh)

9,3%

Qua bảng trên có thể thấy các sản phẩm vay thế chấp của VIB có mức lãi suất dao động từ 8,2% đến 9,3%. Trong khi, chọn vay tín chấp sẽ phải chấp nhận mức lãi suất cao, từ 16% – 18%.

Giao dịch vay tại VIB

Giao dịch vay tại VIB

Phương thức trả lãi vay ngân hàng VIB

VIB hiện đang áp dụng 3 phương thức trả lãi suất, đó là: Trả lãi theo dư nợ giảm dần; gốc và lãi trả hàng tháng hoặc tính lãi hàng tháng, gốc trả cuối kỳ. Tùy từng sản phẩm vay sẽ áp dụng công thức tính lãi suất do ngân hàng quy định.

Tính theo số dư giảm dần

Phương thức trả gốc và lãi theo dư nợ giảm dần sẽ được tính theo phương pháp tính lãi theo dư nợ gốc giảm dần từng tháng (số tiền gốc còn lại trả sau hàng tháng). Công thức cụ thể:

Số tiền phải trả hàng tháng = Số tiền vay / thời gian vay + Số tiền vay * lãi suất cố định hàng tháng

Các sản phẩm cho vay tính theo công thức này, bao gồm: Cho vay mua ô tô mới, cho vay mua nhà, xây sửa nhà, cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh.

Ví dụ 1: Bác Thành (Hưng Yên) vay VIB mua ô tô mới, số tiền vay là 584 triệu đồng, thời hạn 8 năm, lãi suất 6 tháng đầu là 7,4%, từ tháng thứ 7. trở đi đến cuối kỳ lãi suất là 12,3%. Như vậy, số tiền bác Thành cần trả hàng tháng sẽ như sau:

STT

Thời hạn trả nợ

Lãi suất

Dư gốc

Số tiền gốc phải trả hàng tháng

Số tiền lãi phải trả hàng tháng

Tổng số tiền thanh toán hàng tháng

Đầu tiên

01 – 07 – 2022

7,4%

579.895.833

6,104,167

3,613,667

9.717.834

2

01 – 08 – 2022

7,45%

573.791.666

6,104,167

3.576.024

9,680,191

3

01 – 09 – 2022

7,45%

567.687.499

6,104,167

3.538.382

9,642,549

4

01 – 10 – 2022

7,45%

561.583.332

6,104,167

3.500.740

9.604.907

5

01 – 11-2022

7,45%

555.479.165

6,104,167

3.463.097

9.567.264

6

01 – 12 – 2022

7,45%

549.374.998

6,104,167

3,425,455

9.529.622

7

01 – 01 – 2023

12,3%

543.270.831

6,104,167

5,631,094

11.735.261

số 8

01 – 02 – 2023

12,3%

537.166.664

6,104,167

5.568.526

11.672.693

9

01 – 03 – 2023

12,3%

531.062.497

6,104,167

5.505.958

11.610.125

mười

01 – 04 – 2023

12,3%

524.958.330

6,104,167

5.443.391

11.547.558

11

01 – 04 – 2023

12,3%

518.854.163

6,104,167

5.380.823

11.484.990

thứ mười hai

01 – 05 – 2023

12,3%

512.749,996

6,104,167

5.318.255

11.422.422

96

01 – 06 – 2030

12,3%

0

6,104,167

62.567

6.166.734

Tổng cộng

584.000.000 won

277.332.115

863.332.115

Tóm lại, để vay được 584 triệu đồng từ VIB để mua một chiếc ô tô mới, chú Thành cần phải trả ngân hàng gần 280 triệu đồng tiền lãi và gốc trong vòng 8 năm.

Trả gốc và lãi hàng tháng

Trả gốc và lãi hàng tháng theo phương thức trả góp theo lãi suất quy định. Theo công thức này, số tiền trả lãi hàng tháng sẽ bằng nhau (tuy nhiên, tiền gốc và lãi hàng tháng có thể thay đổi). Cụm công thức tính toán:

Số tiền phải trả hàng tháng = [số tiền vay * lãi suất tháng * (1+ lãi suất tháng)^ thời hạn vay] / [(1+ LS tháng)^ thời hạn vay – 1]

Tiền lãi phải trả kỳ đầu tiên = Số tiền vay * lãi suất hàng tháng

Số tiền gốc phải trả kỳ đầu tiên = số tiền phải trả hàng tháng – Số tiền lãi phải trả của kỳ đầu tiên.

Tiền lãi phải trả cho kỳ tiếp theo = Số dư còn lại * tiền lãi hàng tháng

Số tiền gốc phải trả các kỳ tiếp theo = số tiền trả hàng tháng – tiền lãi phải trả kỳ sau

Công thức này áp dụng cho các khoản vay tiêu dùng tín chấp chuyển khoản qua VIB hoặc các khoản vay tiêu dùng tín chấp chuyển khoản qua các ngân hàng khác.

Ví dụ 2: Nhận lương hàng tháng 10 triệu đồng thanh toán qua thẻ VIB. Chị Thu có nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp ngân hàng VIB với giá trị 120 triệu đồng trong thời hạn 12 tháng, lãi suất 16%. Như vậy, số tiền phải trả cho VIB hàng tháng là:

  • Số tiền phải trả hàng tháng = [120.000.000 * 16%/12 * (1 + 16%/12)^12]/[(1 + 16%/12)^12 – 1] = 10.887.703 đồng
  • Tiền lãi phải trả đầu kỳ = 120.000.000 * 16% / 12 = 1.600.000 đồng
  • Số tiền gốc phải trả đầu kỳ = 10.887.703 – 1.600.000 = 9.287.703 đồng

Các tháng tiếp theo được trình bày chi tiết trong bảng sau:

STT

Thời hạn trả nợ

Dư gốc

Số tiền gốc phải trả hàng tháng

Số tiền lãi phải trả hàng tháng

Tổng số tiền thanh toán hàng tháng

Đầu tiên

01 – 07 – 2022

110.712.297

9.287,703

1.600.000 vnđ

10.887.703

2

01 – 08 – 2022

101.300.758

9.411.539

1.476.164

10.887.703

3

01 – 09 – 2022

91.763.732

9.537.026

1.350.677

10.887.703

4

1 tháng 10 – 2022

82.099.545

9,664,187

1.223.516

10.887.703

5

01 – 11 – 2022

72.306.503

9.793.042

1.094.661

10.887.703

thứ mười hai

01 – 06-2023

0

10.744.444

143.259

10.887.703

Tổng cộng

120.000.000 vnđ

10.652.435

130.652.435

Với lãi suất 16% trong 1 năm, cả kỳ chị Thu sẽ phải trả hơn 10 triệu tiền lãi, mỗi tháng trả cả gốc và lãi gần 11 triệu đồng.

Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ

Phương thức trả nợ này cho phép khách hàng trả lãi và gốc hàng tháng một lần vào cuối thời gian vay. Đối với phương thức này, khách hàng cần chuẩn bị sẵn sàng về tài chính để trả lãi hàng tháng và trả số tiền gốc vào cuối thời gian vay.

Phương thức này được áp dụng cho sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động.

Ví dụ 3: Ông Thịnh vay thêm vốn lưu động của VIB, số tiền 100 triệu đồng trong thời hạn 6 tháng với lãi suất cố định là 7,3% trong 3 tháng đầu và 8,3% trong 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, trong vòng 3 tháng đầu, mỗi tháng anh Thịnh phải trả lãi là: 100.000.000 * 7,3% / 12 = 608.333 đồng

Trong 3 tháng tiếp theo sẽ là: 100.000.000 * 8,3% / 12 = 691.667 VND

Tổng thời hạn vay Thịnh phải trả: 608.333 * 3 + 691.667 * 3 + 100.000.000 = 101.827.074 đồng

Công cụ tính lãi suất vay ngân hàng VIB

Hiện tại, khách hàng có nhu cầu tính lãi vay ngân hàng của VIB hoàn toàn có thể sử dụng công cụ, cho kết quả nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và tránh nhầm lẫn cho những khoản vay lớn với thời hạn vay dài.

Khi khách hàng truy cập công cụ TẠI ĐÂY, điền số tiền vay, kỳ hạn, lãi suất và chọn phương thức trả nợ. Khách hàng sẽ nhận ngay kết quả và chuẩn bị lên kế hoạch trả nợ hàng tháng và cuối kỳ.

Quy trình cho vay tại VIB. ngân hàng

Quy trình cho vay tại VIB về cơ bản cũng giống như các ngân hàng khác, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nhận tư vấn và chọn sản phẩm vay phù hợp

Khách hàng nên chủ động nhận tư vấn từ VIB về các gói vay, tham khảo lãi suất cho vay của VIB và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ vay

Sau khi lựa chọn được sản phẩm vay và đáp ứng các điều kiện vay của VIB, khách hàng sẽ chuẩn bị hồ sơ vay theo hướng dẫn và nộp cho ngân hàng.

Ngân hàng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và tài sản đảm bảo (nếu có).

Bước 3: Duyệt khoản vay

Sau khi thẩm định thành công, ngân hàng duyệt khoản vay cho khách hàng. Trường hợp hồ sơ bị từ chối, thiếu hoặc cần bổ sung, ngân hàng sẽ thông báo cho khách hàng.

Bước 4: Giải ngân khoản vay

VIB sẽ giải ngân khoản vay khi có hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Khách hàng tại VIB có nghĩa vụ thanh toán khoản vay đúng hạn và sử dụng số tiền vay đúng mục đích.

Tóm lại, khi có nhu cầu vay vốn tại VIB, khách hàng cần nắm rõ lãi suất vay ngân hàng VIB, cách tính và cách tính lãi suất để có phương án trả nợ đúng hạn, tránh nợ xấu.

[ad_1]
[ad_2]