Chuyển tiền nhầm tài khoản: Có thể phong tỏa tài khoản lấy lại tiền cho khách

Chuyển tiền nhầm tài khoản: Có thể phong tỏa tài khoản lấy lại tiền cho khách

Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định về quyền phong tỏa tài khoản khi có thông báo chuyển nhầm. Quy định này nhằm bảo vệ và giúp khách hàng lấy lại tài sản đã chuyển nhầm cho người khác.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay gian lận trong lĩnh vực thanh toán, trong đó có tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có xu hướng gia tăng và khó kiểm soát. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán thẻ qua máy POS, thanh toán điện tử thời gian gần đây có diễn biến phức tạp với nhiều hành vi, thủ đoạn mới, tinh vi hơn.

Phong tỏa tài khoản khi chuyển khoản sai

Bổ sung quy định về phong tỏa tài khoản khi chuyển khoản sai

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung một số quy định về vấn đề phong tỏa tài khoản thanh toán trong các trường hợp như gian lận tài khoản thanh toán, vi phạm pháp luật hoặc trường hợp khách hàng nhầm lẫn số tài khoản, số tiền… để giúp khách hàng lấy lại tài sản đã chuyển nhượng. nhầm với người khác.

Theo đó, tài khoản có thể bị phong tỏa trong các trường hợp như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phát hiện và có bằng chứng cho thấy tài khoản thanh toán đó gian lận hoặc bất hợp pháp.

Đặc biệt, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải có khả năng phong tỏa tài khoản khi phát hiện có nhầm lẫn hoặc ghi sai trong tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn tiền của nhà cung cấp. Nghiệp vụ thanh toán kiều hối được thực hiện do sai sót hoặc nhầm lẫn so với lệnh chi của người chuyển tiền. Số tiền phong tỏa trên tài khoản séc không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn hoặc nhầm lẫn.

Ngoài ra, tài khoản cũng sẽ bị phong tỏa khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung hoặc khi có tranh chấp giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.

Trong các trường hợp này, tài khoản sẽ bị phong tỏa khi có bằng chứng chứng minh tài khoản thanh toán không gian lận, vi phạm pháp luật; Khi các sai sót, nhầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền hoặc tranh chấp giữa các chủ tài khoản thanh toán chung đã được giải quyết.

Đây là một trong những quy định mới được Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012 / NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (Nghị định 101).

Ngoài ra, một số quy định hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán, tổ chức, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống thanh toán, giám sát hoạt động trung gian thanh toán … tại Nghị định 101 cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi. , được bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung nhiều quy định nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán không dùng tiền mặt.

An ninh Thủ đô

[ad_1]
[ad_2]