Doanh nghiệp gặp khó vì Covid-19 được vay vốn lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Doanh nghiệp gặp khó vì Covid-19 được vay vốn lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ vay vốn 0% lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, đây là một trong những chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành thông qua Nghị quyết 68 / NQ-CP. Cụ thể, Chính phủ ban hành chính sách cho vay để trả lương cho người thôi việc, trả lương khôi phục sản xuất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vay trả lương ngừng việc

Theo Nghị quyết số 68, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương khi thôi việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội với các đặc điểm sau:

– Lãi suất cho vay: Mức tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số lao động nghỉ việc từ 03 tháng trở lên theo kỳ lương thực tế.

– Lãi suất: 0%

– Thời hạn cho vay: Dưới 12 tháng

– Các biện pháp đảm bảo: Không cần đảm bảo tiền vay

– Điều kiện cho vay:

  • Doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, kể từ ngày 1/5/2021 đến hết. của ngày 31 tháng 3 năm 2022.
  • Doanh nghiệp không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn.

Lãi suất vay 0%

Doanh nghiệp gặp khó vì Covid-19 được vay lãi suất 0%

Cho vay trả lương để khôi phục sản xuất

Đối tượng cho vay: Doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi trở lại sản xuất. các doanh nghiệp, người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, kinh doanh dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Lãi suất cho vay: Tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo kỳ lương thực trả đến 03 tháng.

– Thời hạn cho vay: Dưới 12 tháng

– Lãi suất: 0%

– Các biện pháp bảo đảm tiền vay: không phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay

Điều kiện cho vay: Doanh nghiệp không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn.

Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động của Chính phủ sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi nó ở đây

[ad_1]
[ad_2]