Hợp đồng bảo hiểm là gì? Có tính chất gì?

Hợp đồng bảo hiểm là gì? Có tính chất gì?

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về nó một hợp đồng bảo hiểm Đó là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay hợp đồng bảo hiểm tài sản. Nhưng thực chất, hợp đồng bảo hiểm là gì? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cung cấp một số thông tin cũng như quy định của pháp luật về hợp đồng bảo hiểm. Chúng ta cùng nhau đọc bài viết nhé.

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm là gì?
Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm còn doanh nghiệp bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi rủi ro xảy ra trong phạm vi bảo hiểm.

Các loại hợp đồng bảo hiểm

Các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

 • Hợp đồng bảo hiểm con người;
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Thẻ tín dụng Citi Rewards Visa Bạch kim

Điều kiện

Các điều khoản chung về hợp đồng bảo hiểm:

 • Công ty đảm bảo: chỉ các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm.
 • Người mua bảo hiểm: là chỉ những tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Các tổ chức và cá nhân này có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.
 • Người được bảo hiểm: là tổ chức, cá nhân được bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và tính mạng theo quy định của hợp đồng bảo hiểm. Và tổ chức, cá nhân này cũng có thể là người thụ hưởng.
 • Người thụ hưởng: là chỉ những tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.
 • Phí bảo hiểm: là số tiền bên mua bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm có các đặc điểm sau:

Tính toán rủi ro

Không giống như các loại chính sách khác, hợp đồng bảo hiểm có rủi ro. Như đã định nghĩa ở trên, hợp đồng bảo hiểm là phương tiện mà các bên thiết lập mối quan hệ với nhau.

Và trong mối quan hệ đó chủ yếu là sự chuyển dịch rủi ro từ người mua sang người nhận. Người mua đặt mục tiêu thông qua quan hệ bảo hiểm để có được sự an toàn và ổn định kinh tế trong trường hợp rủi ro mất mát xảy ra.

Nhưng với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không chỉ là chuyển rủi ro mà còn đáp ứng các nhu cầu khác như tích lũy tài chính, đầu tư… của khách hàng. bảo hiểm nhân thọ.

Thuộc tính mô hình

Đó là khi bên tham gia bảo hiểm không được thương lượng, đàm phán để sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng mà doanh nghiệp bảo hiểm đã đưa ra.

Điều duy nhất mà người tham gia bảo hiểm có thể làm là tuân thủ hoặc từ chối ký hợp đồng bảo hiểm.

Đối với hợp đồng bảo hiểm bắt buộc, đây là loại hợp đồng được pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm mà hai bên phải thực hiện.

Và loại hợp đồng này có thể được xem là nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia nhằm bảo vệ lợi ích của cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy

Đối với hợp đồng bảo hiểm tự nguyện là loại hợp đồng không bắt buộc phải tham gia.

Và với nội dung trong hợp đồng bảo hiểm đó, cá nhân hoặc tổ chức được phép lựa chọn không tham gia, và cũng không có nghĩa vụ phải thực hiện.

Thẻ tín dụng VIB Online Plus

Tính hai mặt

Là những hợp đồng mà hai bên có nghĩa vụ đối với nhau. Vì trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Quyền của một bên là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

Cụ thể, với các nghĩa vụ của người được bảo hiểm:

 • Cung cấp thông tin để ký hợp đồng bảo hiểm
 • Thông báo về những thay đổi liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm
 • Đóng phí theo hợp đồng bảo hiểm
 • Thông báo cho người bảo hiểm khi xảy ra sự kiện được bảo hiểm
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất.
Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên theo hợp đồng bảo hiểm
Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên theo hợp đồng bảo hiểm

Đối với một công ty bảo hiểm, có các quyền:

 • Thu phí bảo hiểm
 • Yêu cầu người được bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm;
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong một số trường hợp;
 • Từ chối bồi thường khi xảy ra sự kiện loại trừ hoặc không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm;
 • Yêu cầu người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất.

Các nghĩa vụ doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện:

 • Giải thích cho người mua các điều kiện, điều khoản, quyền và nghĩa vụ mà người mua phải đáp ứng
 • Cấp cho bên mua bảo hiểm Giấy chứng nhận bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 • Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Văn bản giải trình về việc từ chối trả phí bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường cho người tham gia hoặc người thụ hưởng;
 • Phối hợp với bên mua bảo hiểm giải quyết khiếu nại của bên thứ ba yêu cầu bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Và đối với nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên tham gia bảo hiểm có các quyền sau đây:

 • Được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều khoản, điều kiện và các tài liệu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;

Đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng bảo hiểm đã ký kết; giữ bí mật các thông tin do người được bảo hiểm cung cấp;

 • Được cấp hợp đồng bảo hiểm hoặc bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm đã giao kết;
 • Được bồi thường và trả phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong một số trường hợp;
 • Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật.

Nội dung hợp đồng bảo hiểm

Nội dung cơ bản của hợp đồng bảo hiểm:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
 • Người được bảo hiểm;
 • Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm, đối với bảo hiểm tài sản;
 • Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
 • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
 • Thời hạn bảo hiểm;
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;
 • Thời hạn và phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi thường;
 • Quy chế giải quyết tranh chấp;
 • Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

Ngoài các nội dung trên, hợp đồng bảo hiểm có thể có các nội dung khác do các bên thoả thuận.

Hi vọng với những nội dung trên bạn có thể hiểu rõ hơn và nắm bắt được những thông tin hữu ích về hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm:

Thể loại Kinh nghiệm, Kiến thức Bảo hiểm Thẻ Bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm——————————
[ad_1]
[ad_2]
Tham khảo: banktop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *