Kiến thức về vay vốn kinh doanh bất động sản mới vào nghề nhất định phải biết

Kiến thức về vay vốn kinh doanh bất động sản mới vào nghề nhất định phải biết

Ưu đãi từ gói vay kinh doanh của BIDV

Ngày 9 tháng 3 năm 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, BIDV triển khai gói vay sản xuất kinh doanh mới “Kết nối vươn xa” với tổng quy mô 30.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ 6,5% / năm.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *