3 năm nữa, ít nhất 70% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng, 100% siêu thị cho phép quẹt thẻ

Đây là một trong 4 mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn…