Lãi suất cho thuê tài chính được tính như thế nào?

Lãi suất cho thuê tài chính được tính như thế nào?

Cho thuê tài chính là một dịch vụ khá phổ biến được nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng hiện nay, vậy lãi suất áp dụng để tính cho thuê tài chính như thế nào?

Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản cho thuê là động sản như tàu thuyền, xe máy, ô tô …). Công ty cho thuê tài chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu tài sản cho thuê. Khách hàng (bên thuê) trả tiền thuê hàng tháng bao gồm cả gốc và lãi trong suốt thời hạn thuê, sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển cho bên thuê.

Đối tượng cho thuê tài chính

Theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 Nghị định 39/2014 / NĐ – CP về hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính như sau:

“1. Công ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính được phép thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và Nghị định này.

2. Công ty tài chính chuyên doanh bao gồm công ty bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngân hàng Nhà nước).

3. Công ty tài chính bao thanh toán là công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực bao thanh toán theo quy định tại Nghị định này.

4. Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng theo quy định tại Nghị định này ”.

Quy chế cho thuê tài chính

Quy chế cho thuê tài chính

Cách tính lãi suất cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính cũng là một tổ chức tín dụng nên cũng tuân thủ các quy định về lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng và được quy định tại Khoản 5 Điều 13 Thông tư 39/2016 / TT – NHNN như sau:

5. Trường hợp áp dụng mức lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thống nhất các nguyên tắc, yếu tố để xác định mức lãi suất điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến nhiều mức lãi suất cho vay khác thì tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất.

Tuy nhiên, tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, lãi suất vay do các bên thỏa thuận như sau:

+ Trường hợp các bên thỏa thuận mức lãi suất cho vay không quá 20% / năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Trường hợp mức lãi suất thỏa thuận vượt quá mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá đó không có giá trị.

+ Trường hợp các bên đã thoả thuận về việc trả lãi nhưng không xác định cụ thể mức lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì mức lãi suất được tính bằng 50% mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 tại thời điểm hoàn trả.

Như vậy, theo quy định của pháp luật đối với các ngân hàng / công ty tài chính khi thương lượng với khách hàng Lãi suất không được vượt quá 20% / năm của khoản vay và trường hợp hai bên không thỏa thuận rõ ràng thì mức lãi suất sẽ được xác định bằng 50% mức lãi suất quy định. Do đó, mức lãi suất được quy định theo thỏa thuận của từng ngân hàng / công ty tài chính với khách hàng nhưng vẫn phải trong phạm vi quy định.

Dịch vụ cho thuê tài chính ngày nay càng trở nên phổ biến và được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, khách hàng và ngân hàng / công ty tài chính cần tìm hiểu rõ các quy định được pháp luật quy định cụ thể để thỏa thuận mức lãi suất hợp lý.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published.