Lưa chọn cách tính lãi suất vay trả góp HD SAISON nào có lợi hơn?

Lưa chọn cách tính lãi suất vay trả góp HD SAISON nào có lợi hơn?

Hướng dẫn cách tính lãi suất vay trả góp HD SAISON theo phương pháp tính lãi giảm dần và dư nợ ban đầu, dễ dàng áp dụng để tính lãi cho bất kỳ khoản vay nào.

Khung lãi suất cho vay trả góp HD SAISON

Hiện tại HD SAISON đang áp dụng 2 cách tính lãi suất cho vay tiêu dùng trả góp là theo dư nợ giảm dần và theo dư nợ ban đầu.

Lãi suất cho vay mua hàng trả góp

Sản phẩm Lãi suất vay ban đầu Lãi suất dư nợ giảm dần
Hàng tháng Theo năm Hàng tháng Theo năm
Đồ gia dụng, đồ gia dụng và một số hàng hóa, dịch vụ khác 2,949% 35,388% 4,999% 59,99%
Xe cộ 2,949% 35,388% 4,999% 59,99%

Lãi suất vay trả góp

Nội dung Lãi suất vay ban đầu Lãi suất ban đầu
Lãi suất thấp nhất 1,074% 12,888% 1,916% 22,99%
Lãi suất cao nhất 2,949% 35,388% 4,999% 59,99%

Công thức tính lãi trả góp tại HD SAISON

Hiện tại, HD SAISON cho phép khách hàng lựa chọn phương thức tính lãi theo dư nợ giảm dần hoặc theo dư nợ ban đầu.

Nếu nhìn vào bảng lãi suất, bạn sẽ thấy mức lãi suất HD SAISON đưa ra theo hình thức dư nợ ban đầu thấp hơn rất nhiều so với dư nợ giảm dần. Tuy nhiên, khi tính ra một con số cụ thể thì tiền lãi phải trả của hai hình thức này gần như nhau, thậm chí lãi tính theo số dư giảm dần còn thấp hơn.

>>> Chính sách vay tiền mặt trả góp HD SAISON có gì hấp dẫn?

Cách tính lãi suất vay trả góp HD SAISON

Công thức tính lãi cho khoản vay gốc

Tiền lãi hàng tháng phải trả = Số tiền vay x lãi suất (% / tháng)

Tiền gốc phải trả hàng tháng = Số tiền vay / thời hạn vay (tháng)

Chẳng hạn, khách hàng vay trả góp 10 triệu tại HD SAISON trong thời hạn 12 tháng. Lãi suất vay tính theo dư nợ gốc là 2,949%.

  • Tiền lãi hàng tháng phải trả = 10.000.000 x 2.949% = 294.900 đồng
  • Nợ gốc hàng tháng = 10.000.000 / 12 = 833.333 đồng
  • Tổng số tiền phải trả hàng tháng (gốc và lãi) = 294,900 + 833,333 = 1,128,233 đồng

Tổng số tiền lãi khách hàng phải trả sau 12 tháng khi áp dụng phương pháp số dư giảm dần là 3.538.800 đồng

Công thức tính lãi của khoản nợ giảm dần

Hiện các công ty tài chính đang áp dụng hình thức tính trả góp hàng tháng, lãi theo dư nợ giảm dần. Điều này có nghĩa là các công ty sẽ tính toán tiền gốc phải trả hàng tháng để tổng tiền lãi và gốc phải trả hàng tháng là như nhau.

  • Tổng số tiền phải trả hàng tháng = [Số tiền vay* lãi suất tháng*(1+ls tháng)^thời hạn vay] / [1+ls tháng)^thời hạn vay-1]
  • Tiền lãi kỳ đầu = Số tiền vay * Lãi suất hàng tháng

  • Tiền gốc kỳ đầu = Số tiền phải trả hàng tháng – Tiền lãi đầu kỳ

  • Tiền lãi kỳ 2 = (Số tiền vay – gốc trả kỳ đầu) * Tiền lãi hàng tháng

  • Tiền gốc kỳ 2 = Số tiền phải trả hàng tháng – Tiền lãi kỳ 2

Ví dụ, một khách hàng có khoản vay 10 triệu đồng, trả góp trong 12 tháng. Lãi suất vay theo dư nợ giảm dần là 4,999%. Khoản thanh toán hàng tháng của khách hàng được tính như sau:

Tổng số tiền lãi khách hàng phải trả sau 12 tháng là: 3.538.412,96 đồng

Kỳ thanh toán Tiền phải trả Quan tâm Hiệu trưởng Dư gốc
tháng Giêng 1.128.201.07 499.916,67 628.284,40 9.371.715,60
tháng 2 1.128.201.07 468.507,69 659.693,38 8,712,022,22
tháng Ba 1.128.201.07 435.528,51 692.672,56 8.019.349,66
Tháng tư 1.128.201.07 400.900,66 727.300,41 7.292.049,25
có thể 1.128.201.07 364.541,70 763.659,37 6.528.389,88
Tháng sáu 1.128.201.07 326.365,09 801.835,98 5.726.553,90
Tháng bảy 1.128.201.07 286.279,98 841.921,09 4.884.632,81
tháng Tám 1.128.201.07 244.190,94 884.010,13 4.000.622,68
Tháng Chín 1.128.201.07 199,997,80 928.203,27 3.072.419,41
Tháng Mười 1.128.201.07 153.595,37 974.605.70 2.097.813,71
Tháng mười một 1.128.201.07 104.873,21 1.023.327,86 1.074.485,85
Tháng mười hai 1.128.201.07 53.715,34 1.074.485,73 0

Như vậy có thể thấy, tuy mức lãi suất khác nhau nhưng tổng số tiền lãi khách hàng phải trả khi vay theo hình thức dư nợ giảm dần và dư nợ ban đầu là gần bằng nhau, không chênh lệch nhiều.

Tư vấn và giải đáp MIỄN PHÍ cùng chuyên gia

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published.