Một số thuật ngữ trong vay tiền ngân hàng khách hàng cần biết

Một số thuật ngữ trong vay tiền ngân hàng khách hàng cần biết

Khi có nhu cầu vay tài chính tiêu dùng, khách hàng nên tìm hiểu các điều khoản cơ bản của ngân hàng, tổ chức tín dụng để tránh hiểu nhầm và gặp rủi ro không đáng có.

Vay tài chính tiêu dùng: Là hình thức cho vay tín chấp, thế chấp dùng để tiêu dùng cá nhân hoặc tiêu dùng trong gia đình.

Khoản vay trả dần: Là khoản vay có lịch trả hàng tháng, được tính cả gốc và lãi. Bạn sẽ trả lãi theo số tiền gốc tại một thời điểm cụ thể, sau khi được người vay trả nợ gốc, số dư nợ gốc sẽ được trừ dần.

Xem thêm: Vay tín chấp Techcombank, vay tín chấp Techcombank, vay tiêu dùng Techcombank

Hiểu đúng về các khoản vay ngân hàng

Hiểu đúng về các khoản vay ngân hàng

Lãi suất thả nổi: Là hình thức lãi suất cho vay không cố định trong thời hạn vay mà sẽ được điều chỉnh theo định kỳ. Việc điều chỉnh lãi suất có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào lãi suất tham chiếu hoặc chỉ số lạm phát và mỗi kỳ điều chỉnh khoảng 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm một lần.

Phí thu hộ: Là khoản phí trả cho đơn vị thu hộ là đối tác của công ty tài chính. Chi phí này là chi phí cố định hàng tháng trong khoản vay của khách hàng.

Điểm tín dụng: là điểm số mà ngân hàng, công ty hay tổ chức tài chính dùng để đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng khi sử dụng các hình thức vay vốn của mình. Điểm của bạn càng cao, bạn càng được đánh giá tốt.

Phí tất toán khoản vay trước hạn: là số tiền người vay phải trả thêm khi muốn trả hết nợ trước khi kết thúc hợp đồng. Phí phạt trả trước hạn này được ghi rõ trong hợp đồng vay ban đầu.

Hạn mức tín dụng: Là số tiền tối đa mà ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cấp cho chủ thẻ để thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn thanh toán nhiều hơn số tiền tối đa của thẻ, sẽ có một khoản phí bổ sung do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng quy định.

Thẻ ghi nợ: Là loại thẻ do ngân hàng phát hành cho chủ thẻ để thanh toán thay cho tiền mặt. Thẻ ghi nợ có đầy đủ chức năng của thẻ ATM (rút tiền, chuyển khoản, xem số dư tài khoản, in sao kê …).

Bảo hiểm tín dụng: Là hình thức bảo hiểm giúp người vay trả nợ khi không may gặp rủi ro không lường trước được, giảm gánh nặng nợ nần cho người thân hoặc không phải thanh lý tài sản trong trường hợp rủi ro.

Dư nợ: Là số tiền khách hàng còn nợ từ các hoạt động vay vốn ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính, công ty như vay tín chấp, vay thế chấp, vay thẻ tín dụng …

Bài đăng trước: Ưu đãi thanh toán khoản vay tín chấp Shinhan bằng ví Zalo Pay trên ứng dụng iShinhan

[ad_1]
[ad_2]