Ngân hàng nhà nước yêu cầu Ngân hàng TMCP, TCTD giảm phí giao dịch

Ngân hàng nhà nước yêu cầu Ngân hàng TMCP, TCTD giảm phí giao dịch

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức có công văn gửi các công ty tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài về việc giảm phí giao dịch cho khách hàng.

Công văn của Ngân hàng Nhà nước áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và để thực hiện Nghị quyết số 63 / NQ-CP của Chính phủ, NHNN chỉ đạo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam. (NAPAS) tiếp tục thực hiện chính sách giảm phí chuyển đổi tín dụng và giao dịch bù trừ điện tử vào năm 2021.

NAPAS giảm 50% phí kinh doanh đối với chuyển đổi khoản vay tín dụng và thanh toán bù trừ điện tử cho các giao dịch trên máy ATM và máy POS so với mức phí hiện hành; Giảm tối thiểu 75% phí thanh toán bù trừ điện tử và phí nhà sản xuất chuyển mạch tài chính đối với chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 so với giá cước phí thông thường.

Xem thêm: Vay tín chấp BIDV, vay tín chấp BIDV, vay tiêu dùng BIDV

giảm phí giao dịch ngân hàng

Giảm phí giao dịch hỗ trợ người dân trong tình hình dịch bệnh

Có hiệu lực từ ngày 1/8 đến ngày 31/12/2021. Do đó, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm phí giao dịch trên máy ATM, POS xử lý qua NAPAS và phí chuyển khoản liên ngân hàng. 24/7 cho khách hàng với mức giảm ít nhất bằng mức giảm phí NAPAS đã giảm.

Khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm phí nhiều hơn mức giảm của NAPAS, đặc biệt các trường hợp đang áp dụng chính sách miễn phí tiếp tục được áp dụng.

Thời hạn áp dụng tối thiểu từ ngày 01 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chính sách miễn giảm phí cho khách hàng tại tổ chức mình, bao gồm các dòng phí. giảm, giảm phí, giảm phí sử dụng, … để đảm bảo các dòng phí, mức giảm phí và thời gian áp dụng đáp ứng các yêu cầu nêu trên. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thống kê với Thống đốc NHNN các khoản phí được giảm, mức phí được giảm và thời gian áp dụng mức giảm phí trước ngày 15/8/2021 (theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước).

Bài trước: Vay tín chấp 100 triệu Shinhan không cần thế chấp

[ad_1]
[ad_2]