NHNN cảnh báo hacker tấn công TCTD và các tổ chức trung gian thanh toán

NHNN cảnh báo hacker tấn công TCTD và các tổ chức trung gian thanh toán

Ngày 30/7/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 1002 / CNTH8 cảnh báo về tình hình tội phạm tấn công vào các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) quan trọng của Việt Nam. các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán.

Trước đó, ngày 29/7/2016, hệ thống CNTT của Vietnam Airlines và một số hệ thống CNTT của Việt Nam đã bị tin tặc tấn công. Để đảm bảo an toàn hệ thống CNTT ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ thông tin) đề nghị các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán triển khai, rà soát, kiểm tra tình hình an toàn, bảo mật hệ thống. CNTT của đơn vị mình, đặc biệt là các hệ thống cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên Internet (hệ thống website, Internet banking, …).

Tăng cường các biện pháp bảo mật cho hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục, dữ liệu được sao lưu và phục hồi khi cần thiết.

NHNN yêu cầu các TCTD phân công cán bộ túc trực 24/7 và tăng cường các biện pháp theo dõi, giám sát, ghi nhật ký hoạt động của các hệ thống CNTT quan trọng để kịp thời phát hiện, xử lý các lỗ hổng bảo mật, truy cập trái phép, tấn công (nếu có). Đồng thời, nếu có sự cố về an toàn thông tin cần phản ánh kịp thời về Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *