Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệ và vốn pháp định có những điểm giống và khác nhau, làm thế nào để phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định?

Vốn là tài sản thiết yếu không thể thiếu khi thành lập công ty. Tất cả các công ty, xí nghiệp đều phải có vốn điều lệ, nhưng không phải công ty nào cũng cần phải có vốn pháp định. Vậy vốn điều lệ và vốn pháp định có gì khác nhau?

Vốn điều lệ và vốn pháp định là gì?

Vốn được phép

Theo Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp có vốn điều lệ được giải thích:

  • Tổng giá trị tài sản do các thành viên góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh.
  • Là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Chúng ta có thể hiểu vốn điều lệ là số tiền mà các thành viên, cổ đông trong công ty đã góp / cam kết góp tại thời điểm đăng ký thành lập công ty, được ghi trong đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp và gửi đến cơ quan đăng ký. kinh doanh.

Nét đặc trưng:

– Tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam / tài sản có giá trị bằng đồng Việt Nam và các quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật thừa nhận.

– Hình thức:

  • Là vốn đầu tư cho doanh nghiệp
  • Là cam kết trách nhiệm vật chất của các thành viên / cổ đông đối với doanh nghiệp
  • Là minh chứng cho uy tín của doanh nghiệp với khách hàng / đối tác.
  • Là cơ sở để phân chia lợi nhuận / rủi ro trong kinh doanh cho các thành viên / cổ đông góp vốn

– Mức vốn: Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu / tối đa khi thành lập công ty. Nhưng nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định thì mức vốn tối thiểu phải có bằng mức quy định của ngành, nghề đó.

Bạn có thể xem thêm quy chế góp vốn điều lệ TẠI ĐÂY

Vốn điều lệ, vốn pháp định

Vốn pháp định

Theo Luật Doanh nghiệp 2005 quy định tại Khoản 7 Điều 4:

Vốn pháp định là số vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Nét đặc trưng:

– Vốn pháp định tại Việt Nam được xác định theo ngành nghề, không áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp.

– Việc điều tiết vốn pháp định chủ yếu được xác định thông qua các văn bản dưới luật do cơ quan hành pháp ban hành.

Ví dụ: Vốn pháp định của một số ngành như sau:

Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng
Kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 triệu đồng
Ngành dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng
Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng
Bạn có thể xem thêm danh sách vốn pháp định của các ngành TẠI ĐÂY

So sánh vốn điều lệ và vốn pháp định

Tương tự

Vốn điều lệ và vốn pháp định đều là vốn ban đầu do nhà đầu tư / cá nhân / cổ đông góp vào công ty để làm vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Khác nhau

Phân biệt Vốn được phép Vốn pháp định
Cơ sở xác định

Khi thành lập công ty bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ.

Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn pháp định không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, được xác định theo ngành, nghề kinh doanh cụ thể.

Vốn pháp định bắt buộc là mức vốn tối thiểu bằng ngành nghề mà công ty được thành lập.

Mức vốn Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập công ty. Mức vốn pháp định là cố định, được xác định theo từng ngành nghề kinh doanh.

Như vậy, mặc dù vốn điều lệ và vốn pháp định đều là vốn mà doanh nghiệp cần phải có khi thành lập công ty. Tuy nhiên, hai loại vốn này không phải là một và có những điểm khác biệt nhất định. Qua bài viết chắc hẳn các bạn đã phân biệt được vốn điều lệ và vốn pháp định giống và khác nhau.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published.