Quy trình cho thuê tài chính 3 bên

Quy trình cho thuê tài chính 3 bên

Cần những giấy tờ gì để thực hiện thuê tài chính 3 bên? Quy trình cho thuê tài chính 3 bên như thế nào?

Cho thuê tài chính 3 bên là hình thức cho thuê bao gồm: Bên cung cấp, bên cho thuê và bên thuê được vận hành theo phương thức sau:

– Bên cho thuê thực hiện việc thuê máy và ký hợp đồng theo yêu cầu của bên thuê.

– Bên thuê liên hệ với nhà cung cấp để ký hợp đồng thuê và lựa chọn máy móc thuê theo yêu cầu của bên thuê.

– Nhà cung cấp giao hàng và lắp đặt, chạy thử cho bên thuê.

– Sau khi bên thuê nhận hàng, bên cho thuê sẽ thanh toán cho nhà cung cấp.

Cho thuê tài chính 3 bên

Cho thuê tài chính 3 bên

Hồ sơ cho thuê tài chính

Mỗi ngân hàng sẽ yêu cầu thủ tục cho thuê tài chính khác nhau nhưng về cơ bản thủ tục cho thuê tài chính cần đảm bảo cung cấp những giấy tờ sau:

– Các văn bản pháp lý như

 • Quy định của doanh nghiệp
 • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Bản chính biên bản họp người sáng lập / họp hội đồng quản trị quyết định đầu tư tài sản mới đã được thông qua.
 • Bản chính giấy ủy quyền (nếu có)
 • Bản gốc văn bản bảo lãnh thuê tài chính (nếu có)

– Tài liệu kinh tế

 • Bảng cân đối kế toán 2 năm gần nhất (bản chính / bản sao)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính (Bản chính / Đơn giản)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (bản chính / bản sao)
 • Danh mục tài sản cố định (bản chính / bản sao)
 • Danh sách các khách hàng lớn (bản gốc)
 • Một số hợp đồng kinh tế đầu vào – đầu ra của doanh nghiệp (bản chính / bản sao)
 • Hóa đơn / bảng tổng hợp hóa đơn đầu ra – đầu vào của doanh nghiệp trong 3 tháng gần nhất
 • Các tài liệu khác chứng minh tài chính của doanh nghiệp (nếu có).

– Các tài liệu liên quan đến cho thuê tài chính

 • Đơn xin thuê tài chính
 • Phương án thuê tài chính (dự án)
 • Giá thiết bị / hợp đồng mua bán.

Quy trình cho thuê tài chính

Để thực hiện một hợp đồng thuê tài chính, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đến ngân hàng làm việc trực tiếp

Sau khi nhận được hồ sơ của khách hàng, ngân hàng sẽ liên hệ với khách hàng để hẹn gặp trực tiếp.

Bước 2: Công ty cho thuê đến làm việc với khách hàng để thu thập hồ sơ để phân tích tín dụng của khách hàng.

Khi phân tích tín dụng của bên cho thuê, cần chú ý những điều sau:

– Phân tích khả năng tài chính, khả năng thanh toán

– Thẩm định nội dung trong hồ sơ (thông số kỹ thuật của tài sản, giá trị tài sản, nhà cung cấp, bảo hành, bảo trì …).

Bước 3: Quyết định tài trợ

– Công ty cho thuê sẽ lập hợp đồng giữa bên cho thuê (công ty tài chính) và bên thuê (khách hàng).

– Bên cho thuê (công ty tài chính) ký hợp đồng thuê mua với nhà cung cấp.

Bước 4: Các hợp đồng ký kết bao gồm: hợp đồng kinh tế, hợp đồng tài chính và bàn giao tài sản 3 bên.

– Nhà cung cấp bàn giao tài sản thuê và lắp đặt cho bên thuê

– Công ty tài chính sẽ thanh toán tiền thuê tài sản với nhà cung cấp.

Bước 5: Công ty cho thuê tài chính chuyển tiền cho nhà cung cấp và khách hàng nhận nợ tại ngân hàng đã đăng ký kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Bước 6: Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản

– Bên thuê phải sử dụng và quản lý tài sản theo đúng quy trình kỹ thuật.

– Công ty tài chính giám sát bên cho thuê về các mặt: Bảo trì, bảo dưỡng và thanh toán bảo hiểm tài sản thuê.

– Theo dõi, kiểm tra cường độ sử dụng, môi trường hoạt động, tình trạng hoạt động, thanh toán tiền thuê và hiệu quả tài chính sử dụng vốn.

Bước 7: Xử lý tài sản khi chấm dứt hợp đồng thuê theo thỏa thuận hợp đồng theo các hình thức sau đây:

– Bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài sản.

– Bên thuê mua tài sản thuê.

– Cho thuê thêm.

– Trả lại tài sản.

Đối với hình thức thuê tài chính 3 bên, bạn có thể tham khảo quy trình cho thuê trên và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiết kiệm thời gian, tránh rủi ro khi tiến hành thuê.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published.