Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 585 tỷ đồng

Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 585 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm nay của ngân hàng dự kiến ​​gấp 3,7 lần kết quả đạt được năm 2016.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố nội dung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và 2016.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Sacombank, dự kiến ​​năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng sẽ tăng từ 332.000 tỷ đồng lên 384,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng phấn đấu tăng lên 277.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng.

Sacombank đặt kế hoạch lợi nhuận 585 tỷ đồng.

Cuối năm 2016, tổng dư nợ tín dụng của Sacombank là gần 238.000 tỷ đồng, chiếm 78% tổng tài sản của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm khoảng 6,81%, tương ứng với số dư nợ xấu tuyệt đối hơn 16.200 tỷ đồng. Số dư dự phòng rủi ro tín dụng đạt khoảng 5.300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm ngoái đạt 155 tỷ đồng. Lợi nhuận để lại lũy kế đến nay là hơn 1.000 tỷ đồng.

Tại đại hội năm nay, ngân hàng sẽ trình cổ đông tái xác nhận chủ trương thành lập công ty hoạt động trong các lĩnh vực then chốt giai đoạn 2017-2020. Theo đó, ngân hàng dự kiến ​​thành lập công ty tài chính dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Sacombank, với chức năng hoạt động là bao thanh toán, tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính, thẻ tín dụng,… và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Hoặc, Sacombank sẽ chuyển đổi, sáp nhập hoạt động của Công ty Cho thuê tài chính hiện tại (Sacombank Leasing) thành Công ty Tài chính theo mô hình hoạt động tổng hợp. Vốn điều lệ của công ty này dự kiến ​​là 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sacombank trình phương án thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ theo hình thức liên doanh với đối tác nước ngoài, theo một trong các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm với vốn góp dự kiến ​​500 tỷ đồng.

Riêng về vấn đề nhân sự, đến thời điểm này ngân hàng vẫn chưa công bố danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Trước đó, danh sách 11 ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được ngân hàng này công bố lần đầu vào tháng 4. Tuy nhiên, sau đó có hai ứng cử viên gồm ông Nguyễn Đức Hưởng, hiện là Chủ tịch Hiệp hội. Hội đồng quản trị LienvietPostBank và bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổng giám đốc Chứng khoán Liên Việt rút tên khỏi danh sách ứng cử.

Theo Vnexpress

[ad_1]
[ad_2]