Thiếu tỷ lệ nợ xấu trong báo cáo của Chính phủ Nhiều ngân hàng khoá thẻ tín …

Thiếu tỷ lệ nợ xấu trong báo cáo của Chính phủ Nhiều ngân hàng khoá thẻ tín …

Báo cáo thừa nhận việc xử lý nợ xấu chưa thực chất, nhưng thiếu mức cụ thể.

Từ tháng 3/2016 đến nay, nợ xấu tăng giảm, mức độ xử lý chưa được phản ánh mới và cụ thể, trong khi đây là thời điểm các tổ chức tín dụng không phải phát hành nợ xấu bán lại. đối với VAMC như năm 2015.

Ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 trước Quốc hội.

Điểm được một số đại biểu Quốc hội lưu ý là, lần đầu tiên Chính phủ thẳng thắn về nợ xấu.

Cụ thể, báo cáo trên của Chính phủ nêu rõ: “Xử lý nợ xấu chưa thực chất, gặp nhiều khó khăn. Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) mới xử lý được 32.400 tỷ đồng trong tổng số 241.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua (đạt 13,4%). Một số ngân hàng thương mại quản lý yếu kém, thua lỗ, mất vốn, nợ xấu lớn, để xảy ra vi phạm pháp luật. Thị trường vốn, chứng khoán và bất động sản phát triển chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo đó, Chính phủ định hướng, thời gian tới tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém; mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý nợ xấu; xây dựng đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020.

Cùng với nợ công và nợ Chính phủ, nợ xấu ngân hàng là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, nếu nợ công và nợ chính phủ được nêu và xác định rất cụ thể trong báo cáo thì nợ xấu lại thiếu những con số và tỷ lệ cụ thể để đánh giá mức độ và áp lực hiện nay.

Báo cáo của Chính phủ chỉ nêu chi tiết về phần nợ xấu của VAMC, để chứng minh rằng đánh giá về xử lý nợ xấu chưa thực chất.

Và trong 4 tháng qua, thị trường cũng thiếu một con số cập nhật về mức độ nợ xấu của nền kinh tế, cùng với tiến độ xử lý liên quan, từ đó xác định mức độ khó khăn và thực tế xử lý. .

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu cập nhật gần nhất đến cuối tháng 3/2016 là 2,62%. Từ đó, mức độ tăng giảm, mức độ xử lý chưa được phản ánh mới và cụ thể, trong khi đây là thời điểm các TCTD không phải bán lại nợ xấu cho VAMC như trong năm. 2015.

Trên quan điểm thừa nhận không có thực chất trong việc xử lý trên, việc công bố, cập nhật tình hình nợ xấu cũng là một cách để nhìn nhận.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *